สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะและ พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒


          วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ น. นายสุทัน  ทาวงศ์มา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง​ คณะผู้บริหารหัวหน้ากลุ่มงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒  ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง