กิจกรรมรณรงค์โครงการขยายผลการใช้สัญลักษณ์โภชนาการ”ทางเลือกสุขภาพ”เพื่อการเสริมสร้างสุขภาพของคนไทย 9 ส.ค. 62 ณ ถนนสายวัฒนธรรม ต.เวียงเหนือ


โดยมีเจ้าคณะจังหวัดลำปางเป็นประธานในพิธีเปิดและนางศรีสอางค์ วรรณกูล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปางเป็นผู้แทนคณะผู้จัดกล่าวรายงาน
การเดินรณรงค์ช่วงก่อนพิธีเปิด คณะอสม.จากตำบลเวียงเหนือร่วมเดินขบวน
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายทรงพล สวาทธรรม เยี่ยมบูธรณรงค์โครงการ ดูการสาธิตอาหาร และการทดสอบความเค็ม
กิจกรรมการตอบคำถาม แจกรางวัลผู้เข้าร่วมงาน
กิจกรรมการเก็บตัวอย่างอาหารในถนนสายวัฒนธรรมทดสอบความเค็ม