สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางร่วมต้อนรับอธิบดีกรมอนามัยและสื่อมวลชนในการสัมมนาสื่อมวลชนเรื่อง “สุขภาพสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรม”


วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.  นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมต้อนรับอธิบดีกรมอนามัยและทีมสื่อมวลชน ได้จัดสัมมนาสื่อสารมวลชน เรื่องสุขภาพสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรม ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม จังหวัดลำปางในวันที่ 10 สิงหาคม 2562 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและเข้าถึงภารกิจการดำเนินงานของกรมอนามัยด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อการมีสุขภาพดีของสามเณรทุกรูป ปัญหาที่พบมากที่สุด คือสามเณร เริ่มอ้วนและอ้วนถึง ร้อยละ 33 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมกับโรงพยาบาลลำปางได้ดำเนินการส่งเสริมสุขภาพและเสริมสร้างสมรรถนะร่างกายของสามเณรเพื่อป้องกันโรคอ้วน /เทคนิคการปั้นข้าวเหนียวเพื่อจำกัดปริมาณฉันแป้งของสามเณร และกลยุทธ์ในการชำระหนี้วัดของสามเณรในการดูแลสิ่งแวดล้อมแต่ละจุด เช่น ลานโพธิ์  ห้องอาหาร ห้องน้ำ ห้องสุขา โดยแกนนำสามเณร