สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒


วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง และคณะผู้บริหารหัวหน้ากลุ่มงานร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวง และพิธีเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เนื่องในโอกาสวันเฉลิม

พระชนมพรรษา  ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง