สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางร่วมต้อนรับสื่อมวลชนในการสัมมนา สื่อมวลชน เรื่อง “การดูแลผู้สูงอายุ”


วันที่ 9 สิงหาคม 2562 นางกุลรัตน์ ไชยพรม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ในนามคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข กล่าวต้อนรับและร่วมสัมมานาสื่อมวลชน นำโดยแพทย์หญิงนงนุช ภัทรอนันตนพ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 1ผู้แทนอธิบดีกรมอนามัย ,คณะศูนย์สื่อสารสาธารณะ และคณะสื่อมวลชน ในการสัมมานาสื่อมวลชน เรื่อง “การดูแลผู้สูงอายุ”  ณ เทศบาลตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง