ดาวน์โหลดเอกสารการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน LAMPANG ANTI – DRUGS 2019


วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 – 12.00 น.ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง