ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ ระบบบำบัดขนาด300ลบ.ม./วัน

เอกสารแนบ

File Description Date added Added by File size Downloads
pdf ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคา21102562 October 21, 2019 17:01 สุภาพร อินวงศ์ 298 KB 71