ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินฯ (พนักงานกระทรวงสาธารณสุข)


เอกสารแนบ

File Description Date added Added by File size Downloads
pdf ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน(พกส.) November 5, 2019 14:37 phuwadon1986 6 MB 996