แบบตอบกลับตรวจวัดค่าความเค็ม (สำหรับผู้บริหาร)


……………………………………………………………………

คลิก>แบบรายงานผลฯ โดย มอค. โดย มอค.


1.เมือง > คลิก
2.แม่เมาะ > คลิก
3.เกาะคา > คลิก
4.เสริมงาม > คลิก
5.งาว > คลิก
6.แจ้ห่ม > คลิก
7.วังเหนือ > คลิก
8.เถิน > คลิก
9.แม่ทะ > คลิก
10.แม่พริก > คลิก
11.สบปราบ > คลิก
12.ห้างฉัตร > คลิก
13.เมืองปาน> คลิก