โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรค ความดันโลหิตสูงและเบาหวาน จังหวัดลำปาง


1.ผลการบันทึกลดเค็ม New!!!!! รายครัวเรือน

Update ข้อมูลทุกๆเที่ยงคืน

2.คลิก>> ระบบบันทึกลดเค็ม

User:เลขประจำตัว 13 หลัก Password : 123456

3.ผลการตรวจวัดค่าความเค็มแยกรายอำเภอ ครั้งที่ 1 (ระบบเดิม)

คลิก>> เพิ่มกลุ่มเป้าหมายสำหรับการสำรวจ ร้านอาหาร,ร้านก๋วยเตี๋ยว, ตลาด

4.การบันทึกร้านค้าที่เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ “สั่งหวานน้อยที่ร้านนี้ ดีต่อใจ”


เมื่อร้านค้ากรอกข้อมูลเสร็จสามารถเข้าดู >> ผลการเข้าร่วมรณรงค์ได้ตาม URL นี้ครับ


หมายเหตุ: ติดต่อประสานแอดมิน โทร 054-227526 ต่อ 303