สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรม Lampang Herbal Sure ในงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2562 ณ มิวเซียมลำปาง ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรม Lampang Herbal Sure ในงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2562 ณ มิวเซียมลำปาง ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เป็นการเผยแพร่สิ่งดี ๆ ในการดูแลสุขภาพเชื่อมโยงการท่องเที่ยว ซึ่งประกอบไปด้วย

1. กิจกรรมบริการ Service Sure : การนำศาสตร์ การดูแลสุขภาพด้วยวิธีการ นวดล้านนา การตอกเส้น และการพอกเข่า (สูตร Lampang Model)

2. แสดงผลิตภัณฑ์ Product Sure : น้ำสมุนไพร 3 สหายคลายปวด ตรีผลา น้ำมะขามป้อม ลูกประคบเซรามิกสมุนไพร

3. เผยแพร่ข้อมูล : สถานบริการคลินิกเวชกรรมไทยและสถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพ ทั้งนี้ มีผู้สนใจ ร่วมกิจกรรมและ เข้ารับบริการทั้งสิ้น 67 ราย โดย เป็นผู้ร่วมประชุมหอการค้า 17 ราย ประชาชนทั่วไป 48 ราย และชาวต่างชาติ 2 ราย