สสจ.ลำปาง ประชุมคณะกรรมการด้านการเงินการคลังระดับจังหวัด


  วันที่ ๑๒ ธันวาคม 2562 เวลา ๐๙.๐0 น. นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ที่ปรึกษา cfo.จังหวัด ให้ข้อคิดการดำเนินงาน cfo.จังหวัดลำปาง โดยประธาน cfo.จังหวัด นพ.วรินทร์เทพ เชื้อสำราญ ได้นำคณะกรรมการ cfo.จังหวัดลำปาง เพื่อร่วมวางแผน การดำเนินงานพัฒนาระบบกำกับติดตามการเงินการคลังปี 2563 ณ ห้องประชุมชั้น ๓  สสจ ลำปาง จำนวน 60 คน