คุณภาพอากาศจังหวัดลำปางวันนี้ (PM2.5) เวลา 15.00 น. อยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ


สถานีตรวจวัดอากาศวันนี้ เวลา 15.00 น. อยู่ระดับสีแดง (มีผลกระทบต่อสุขภาพ) 3 สถานี จาก 4 สถานี ได้แก่ ต.พระบาท 115 มคก./ลบม.
ต.บ้านดง 109
ต.แม่เมาะ 10