ขอเชิญผู้ผลิตสินค้าพืช ผัก ผลไม้ อาหารแปรรูป สมุนไพร เข้าร่วมแสดงสินค้าในงาน “Thaifex-anuga Asia 2020” 26-30 พ.ค.63


สสจ.ลำปางขอเชิญผู้ประกอบการจังหวัดลำปาง ที่ผลิตและจำหน่ายสินค้าประเภทพืช ผัก ผลไม้ อาหารแปรรูป และสมุนไพร เข้าร่วมแสดงสินค้าในงาน “Thaifex-anuga Asia 2020” ในวันที่ 26-30 พฤษภาคม 2563 ณ ศูนย์แสดงสินค้าฯ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ตามโครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าจังหวัดลำปาง ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง โดยจะทำการคัดเลือกผู้ประกอบการจำนวน 10 ราย เข้าร่วมแสดงสินค้าในงานนี้

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง(ชั้น 2) หรือ(โทร 054-265087 ถึง 8)  e-mail : lp_ops@moc.go.th ภายในวันที่ 20 มกราคม 2563 นี้