คุณภาพอากาศจังหวัดลำปางวันนี้ เวลา 09.00 น. (PM2.5) สูงสุดที่สถานีตรวจวัดตำบลพระบาท อ.เมืองลำปาง อยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ


สถานีตรวจวัดอากาศวันนี้ เวลา 09.00 น. ค่า pm2.5 มีดังนี้
ต.พระบาท 74 มคก./ลบม.
ต.สบป้าด 56
ต.บ้านดง 68
ต.แม่เมาะ 68