ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก3ชั้นฯ รพ.วังเหนือ


ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก3ชั้นฯ รพ.วังเหนือ ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง

เอกสารแนบ

File Description Date added Added by File size Downloads
pdf ประกาศก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกฯ รพ.วังเหนือ23042563 April 23, 2020 10:44 สุภาพร อินวงศ์ 942 KB 67
pdf 1ราคากลาง ปร.รพ.วังเหนือ19มีค.63 April 23, 2020 10:45 สุภาพร อินวงศ์ 5 MB 59
pdf ก.113อาคารต้านแผ่นดินไหว+ก.39 April 23, 2020 10:45 สุภาพร อินวงศ์ 637 KB 31
pdf ข้อกำหนดเจาะสำรวจดิน ก.88-มิ.ย.-61 จำนวน16แผ่น April 23, 2020 10:45 สุภาพร อินวงศ์ 2 MB 25
pdf งวดงานงวดเงิน รพ.วังเหนือ ใช้ April 23, 2020 10:45 สุภาพร อินวงศ์ 95 KB 34
pdf แบบ บก.01 จ้างก่อสร้างอาคาร รพ.วังเหนือ ใช้ April 23, 2020 10:45 สุภาพร อินวงศ์ 65 KB 39
pdf รายการประกอบแบบ10946 ข.155 April 23, 2020 10:45 สุภาพร อินวงศ์ 421 KB 32
pdf เอกสารเลขที่ ก.77-มิย-61-จำนวน 6 แผ่น April 23, 2020 10:45 สุภาพร อินวงศ์ 914 KB 34
pdf เอกสารเลขที่ สสจ.ลป.15.มค.63 April 23, 2020 10:45 สุภาพร อินวงศ์ 109 KB 24
pdf 1รวมแบบ10946 April 23, 2020 10:46 สุภาพร อินวงศ์ 10 MB 50
pdf 1. มาตรฐานการก่อสร้างอาคาร หน้า 1-60 April 23, 2020 10:46 สุภาพร อินวงศ์ 9 MB 36
pdf 1. มาตรฐานการก่อสร้างอาคาร หน้า 61-123 April 23, 2020 10:46 สุภาพร อินวงศ์ 9 MB 22
pdf 1. มาตรฐานการก่อสร้างอาคาร หน้า 124-200 April 23, 2020 10:46 สุภาพร อินวงศ์ 9 MB 20
pdf 1. มาตรฐานการก่อสร้างอาคาร หน้า 201-280 April 23, 2020 10:46 สุภาพร อินวงศ์ 8 MB 23
pdf 2.ก99-กค-60 มาตรฐานรายการวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง61 April 23, 2020 10:46 สุภาพร อินวงศ์ 4 MB 21
pdf 3. งานสถาปัตยกรรม April 23, 2020 10:46 สุภาพร อินวงศ์ 4 MB 22
pdf 4. งานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม April 23, 2020 10:46 สุภาพร อินวงศ์ 8 MB 20
pdf 5. งานวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร April 23, 2020 10:46 สุภาพร อินวงศ์ 8 MB 28
pdf 6. งานวิศวกรรมโครงสร้าง April 23, 2020 10:46 สุภาพร อินวงศ์ 3 MB 25
pdf 7. งานวิศวกรรมเครื่องกล April 23, 2020 10:46 สุภาพร อินวงศ์ 13 MB 23
xls ปร.อาคารผู้ป่วยนอก3ชั้นวังเหนือ ราคากลาง18มีค63 April 23, 2020 16:46 สุภาพร อินวงศ์ 139 KB 37