ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง


ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ๑ หลัง

เอกสารแนบ

File Description Date added Added by File size Downloads
pdf ประกาศก่อสร้างอาคาร สสจ23042563 April 23, 2020 16:54 สุภาพร อินวงศ์ 1,012 KB 51
pdf 1-10 April 23, 2020 16:54 สุภาพร อินวงศ์ 1 MB 37
pdf 11-20 April 23, 2020 16:54 สุภาพร อินวงศ์ 1 MB 34
pdf 21-30 April 23, 2020 16:54 สุภาพร อินวงศ์ 1 MB 32
pdf 31-40 April 23, 2020 16:54 สุภาพร อินวงศ์ 1 MB 28
pdf 41-50 April 23, 2020 16:55 สุภาพร อินวงศ์ 2 MB 29
pdf 51-60 April 23, 2020 16:55 สุภาพร อินวงศ์ 1 MB 31
pdf 61-70 April 23, 2020 16:55 สุภาพร อินวงศ์ 1 MB 29
pdf 71-73 April 23, 2020 16:55 สุภาพร อินวงศ์ 419 KB 33
pdf เอกสารเลขที่ ก.77-มิย-61-จำนวน 6 แผ่น April 23, 2020 16:55 สุภาพร อินวงศ์ 914 KB 31
pdf ข้อกำหนดเจาะสำรวจที่ดิน ก.88-มิ.ย.-61 จำนวน16แผ่ April 23, 2020 16:55 สุภาพร อินวงศ์ 2 MB 20
pdf อาคารต้านแผ่นดินไหว April 23, 2020 16:55 สุภาพร อินวงศ์ 637 KB 30
pdf รายการประกอบแบบ911801042563 April 23, 2020 16:55 สุภาพร อินวงศ์ 534 KB 32
doc งวดงานวดเงิน สสจ.ลำปาง April 23, 2020 16:56 สุภาพร อินวงศ์ 49 KB 29
doc แบบ บก.01 April 23, 2020 16:56 สุภาพร อินวงศ์ 42 KB 29
xls 9118+ข.163.ธ.ค.62 - สสจ.ลำปาง ราคากลาง 19 มีนาคม 2563 April 23, 2020 16:57 สุภาพร อินวงศ์ 289 KB 40
pdf 1.สสจ.1.lnk April 23, 2020 16:57 สุภาพร อินวงศ์ 1 MB 27
pdf รายการประกอบแบบเฉพาะแห่ง สสจ.ลป01042563 April 23, 2020 16:57 สุภาพร อินวงศ์ 208 KB 22
pdf 1. มาตรฐานการก่อสร้างอาคาร หน้า 1-25 April 23, 2020 16:58 สุภาพร อินวงศ์ 5 MB 26
pdf 1. มาตรฐานการก่อสร้างอาคาร หน้า 26-60 April 23, 2020 16:58 สุภาพร อินวงศ์ 5 MB 24
pdf 1. มาตรฐานการก่อสร้างอาคาร หน้า 61-88 April 23, 2020 16:58 สุภาพร อินวงศ์ 4 MB 28
pdf 1. มาตรฐานการก่อสร้างอาคาร หน้า 89-123 April 23, 2020 16:58 สุภาพร อินวงศ์ 5 MB 24
pdf 1. มาตรฐานการก่อสร้างอาคาร หน้า 124-155 April 23, 2020 16:58 สุภาพร อินวงศ์ 4 MB 27
pdf 1. มาตรฐานการก่อสร้างอาคาร หน้า 156-185 April 23, 2020 16:58 สุภาพร อินวงศ์ 4 MB 21
pdf 1. มาตรฐานการก่อสร้างอาคาร หน้า 186-229 April 23, 2020 16:58 สุภาพร อินวงศ์ 4 MB 24
pdf 1. มาตรฐานการก่อสร้างอาคาร หน้า 230-249 April 23, 2020 16:58 สุภาพร อินวงศ์ 2 MB 23
pdf 1. มาตรฐานการก่อสร้างอาคาร หน้า 250-282 April 23, 2020 16:58 สุภาพร อินวงศ์ 3 MB 25
pdf 2.ก99-กค-60 มาตรฐานรายการวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง61 April 23, 2020 16:58 สุภาพร อินวงศ์ 4 MB 25
pdf 3. งานสถาปัตยกรรม April 23, 2020 16:58 สุภาพร อินวงศ์ 4 MB 24
pdf 4. งานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หน้า 1-29 April 23, 2020 16:58 สุภาพร อินวงศ์ 5 MB 26
pdf 4. งานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หน้า 30-41 April 23, 2020 16:58 สุภาพร อินวงศ์ 4 MB 24
pdf 4. งานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หน้า 42-53 April 23, 2020 16:58 สุภาพร อินวงศ์ 2 MB 25
pdf 5. งานวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร หน้า 1-29 April 23, 2020 16:58 สุภาพร อินวงศ์ 4 MB 27
pdf 5. งานวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร หน้า 30-60 April 23, 2020 16:58 สุภาพร อินวงศ์ 4 MB 24
pdf 6. งานวิศวกรรมโครงสร้าง April 23, 2020 16:58 สุภาพร อินวงศ์ 3 MB 29
pdf 7. งานวิศวกรรมเครื่องกล หน้า 1-29 April 23, 2020 16:58 สุภาพร อินวงศ์ 4 MB 25
pdf 7. งานวิศวกรรมเครื่องกล หน้า 30-65 April 23, 2020 16:58 สุภาพร อินวงศ์ 4 MB 24
pdf 7. งานวิศวกรรมเครื่องกล หน้า 66-94 April 23, 2020 16:58 สุภาพร อินวงศ์ 4 MB 28