ประกาศขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุ (ครั้งที่ 2)


ประกาศขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุ (ครั้งที่ 2) ที่ โรงพยาบาลวังเหนือ ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

เอกสารแนบ

File Description Date added Added by File size Downloads
pdf PDF0286(2) May 18, 2020 15:34 สุภาพร อินวงศ์ 485 KB 102