ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด


ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด

เอกสารแนบ

File Description Date added Added by File size Downloads
pdf ประกาศขายทอดตลาดครั้งที่2 05062563 June 5, 2020 13:19 สุภาพร อินวงศ์ 390 KB 146
pdf รายการขายทอดตลาด2ปี62 June 5, 2020 13:22 สุภาพร อินวงศ์ 7 MB 71
pdf รายการค้างส่ง(เพิ่มเติม)10062563 June 10, 2020 12:50 สุภาพร อินวงศ์ 64 KB 28
jpg เครื่องซักผ้า50ปอนด์ รพ.แม่พริก June 15, 2020 16:22 สุภาพร อินวงศ์ 250 KB 19
jpg เครื่องนึ่ง รพ.เสริมงาม June 15, 2020 16:22 สุภาพร อินวงศ์ 204 KB 16
jpg เครื่องเอ็กซเรย์ รพ.แจ้ห่ม ต่อ June 15, 2020 16:22 สุภาพร อินวงศ์ 335 KB 16
jpg เครื่องเอ็กซเรย์ รพ.แจ้ห่ม June 15, 2020 16:22 สุภาพร อินวงศ์ 277 KB 16
jpg ยูนิตทำฟัน สอน.ทุ่งกล้วย1 June 16, 2020 14:24 สุภาพร อินวงศ์ 128 KB 14