ขอเชิญร่วมเสนอราคา การสืบราคายาจังหวัดลำปาง พ.ศ.2563


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางขอเชิญผู้จำหน่ายยา ร่วมเสนอราคายาแผนปัจจุบันและยาจากสมุนไพร ประจำปี พ.ศ. 2563

สำหรับคะแนนในปีที่ผ่านมาของแต่ละบริษัท จะจัดส่งทางไปรษณีย์ พร้อมหนังสือเชิญร่วมเสนอราคา ถึงผู้ขายที่เสนอราคาในปีที่ผ่านมา โดยจดหมายส่งออกจากสสจ.ลำปางในวันที่ 16 มิ.ย.63 แต่หากท่านไม่ได้รับจดหมาย หรือต้องการให้ส่งข้อมูลทางอีเมล ขอความกรุณาโทรแจ้งที่ ภญ.สุภาวดี โทร 054-323533 เพื่อจะได้ทำการจัดส่งทางอีเมลต่อไป โดยจะส่งจาก fdapv52@fda.moph.go.th (หรือแจ้งความประสงค์ไว้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAGoGXroN_hELLKhtmVY29JaiA969rLCbqZENRviNehh0Gxw/viewform?usp=pp_url

** ประกาศเพิ่มเติม 26 มิ.ย. 2563**

เนื่องจากปัจจุบันมีการใช้ dT vaccine ในหลายรพ. ตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรคและสถานการณ์โรคคอตีบในพื้นที่ภาคเหนือ จึงขอเชิญผู้จำหน่ายร่วมเสนอราคาในรายการ dT vaccine ด้วย เพื่อเป็นฐานข้อมูลให้แก่ผู้จัดซื้อในการติดต่อกับผู้ขายต่อไป (ข้อมูลที่สืบราคาได้ จะไม่มีการจัดอันดับหรือประกาศผล)
บริษัทที่สนใจสามารถร่วมเสนอราคาโดยใช้แบบฟอร์มเดียวกับการสืบราคายาประจำปี พ.ศ.2563 สอบถามเพิ่มเติมที่ ภญ.สุภาวดี มณียศ โทร 054-323533

เอกสารแนบ

File Description Date added Added by File size Downloads
pdf หนังสือเชิญร่วมเสนอราคา150663 June 15, 2020 14:44 rabby5 777 KB 191
doc แบบฟอร์ม_เสนอราคา150663 June 15, 2020 14:44 rabby5 72 KB 143
pdf รายการที่เชิญร่วมเสนอราคา150663 June 15, 2020 14:44 rabby5 320 KB 203
pdf ประมาณการใช้ยาปี64_180663 June 18, 2020 09:18 rabby5 385 KB 108