สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ณ พื้นที่จังหวัดลำปาง


วันพุธที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นผู้แทนเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว ณ พื้นที่จังหวัดลำปางซึ่งทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางได้รับมอบหมายให้คุณศรีสอางค์ วรรณกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ณ โรงเรียนเถินวิทยาและที่ว่าการอำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง