สสจ.ลำปางร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระนพปฎลสุวรรณฉัตร ลงจากพระเมรุมาศจำลอง


วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 09.10 น. นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานประกอบพิธีอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์     พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระนพปฎลสุวรรณฉัตร ลงจากพระเมรุมาศจำลอง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนร่วมพิธี   ทั้งนี้ คุณศรีสอางค์ วรรณกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้ร่วมในพิธีด้วย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง