นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ สสจ.ลำปาง ออกเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานช่วงเทศกาลปีใหม่ ในเขตโซนใต้


วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ สสจ.ลำปาง ออกเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานช่วงเทศกาลปีใหม่ ในเขตโซนใต้ ได้แก่ โรงพยาบาลเกาะคา โรงพยาบาลสบปราบ โรงพยาบาลเถิน โรงพยาลแม่พริก และโรงพยาบาลลำปาง เพื่อตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อม รพ. ตามเส้นทางขาล่อง ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑