เชิญร่วมเสนอราคาชุดทดสอบ Lactate และน้ำยาตรวจ HBA1C


สสจ.ลำปางขอเชิญร่วมเสนอราคาชุดทดสอบ Lactate และน้ำยาตรวจ HBA1C

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ภก.ไพรัตน์ หริณวรรณ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ โทร 054-323533

เอกสารแนบ

File Description Date added Added by File size Downloads
jpg หนังสือเชิญHBA1C กุมภาพันธ์ 7, 2018 3:07 pm supawadee 116 KB 58
jpg หนังสือเชิญLactate กุมภาพันธ์ 7, 2018 3:07 pm supawadee 113 KB 56
doc สเปคฮีโมโกลบิน เอวันซี กุมภาพันธ์ 7, 2018 3:07 pm supawadee 17 KB 68
doc สเปค Blood Lactate กุมภาพันธ์ 7, 2018 3:08 pm supawadee 15 KB 58
pdf แบบข้อเสนอ กุมภาพันธ์ 7, 2018 3:08 pm supawadee 166 KB 72