เชิญร่วมเสนอราคาชุดทดสอบ Lactate และน้ำยาตรวจ HBA1C


สสจ.ลำปางขอเชิญร่วมเสนอราคาชุดทดสอบ Lactate และน้ำยาตรวจ HBA1C

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ภก.ไพรัตน์ หริณวรรณ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ โทร 054-323533

เอกสารแนบ

File Description Date added Added by File size Downloads
jpg หนังสือเชิญHBA1C กุมภาพันธ์ 7, 2018 3:07 pm กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 116 KB 76
jpg หนังสือเชิญLactate กุมภาพันธ์ 7, 2018 3:07 pm กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 113 KB 73
doc สเปคฮีโมโกลบิน เอวันซี กุมภาพันธ์ 7, 2018 3:07 pm กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 17 KB 101
doc สเปค Blood Lactate กุมภาพันธ์ 7, 2018 3:08 pm กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 15 KB 73
pdf แบบข้อเสนอ กุมภาพันธ์ 7, 2018 3:08 pm กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 166 KB 89