ขอเชิญร่วมเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์


สสจ.ลำปางขอเชิญร่วมเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ภก.ไพรัตน์ หริณวรรณ 054-323533

เอกสารแนบ

File Description Date added Added by File size Downloads
pdf เชิญร่วมเสนอราคา มีนาคม 19, 2018 4:18 pm กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 8 MB 149