อาหารเป็นพิษ ภัยสุขภาพใกล้ตัวที่ป้องกันได้


 

กฎ 10 ป้องกันอาการเป็นพิษ

1.ล้างผัก ผลไม้ให้สะอาด

2.ปรุงอาหารให้สุก

3.กินอาหารปรุงสุกใหม่ (ไม่เกิน 2-4 ชั่วโมง)

4.อาหารที่ค้างมื้อต้องอุ่นก่อนกิน

5.ใช้น้ำสะอาดในการปรุงอาหาร เลือกที่มีเครื่องหมาย อย. และไม่นำน้ำแข็งที่แช่ของมากิน

6.บรรจุแยกระหว่างข้าวและกับข้าว

7.ล้างมือให้สะอาด

8.รักษาความสะอาดของห้องครัว

9.ระวังการปนเปื้อนของอาหารที่ปรุงสุกแล้ว

10.เก็บอาหารให้ปลอดภัยจากสัตว์ (แมลง หนู)

ท่องคาถานี้ไว้

“กินสุกร้อน ใช้ช้อนกลาง หมั่นล้างมือ”

ห่างไกลจากโรคอาหารเป็นพิษ

สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422