ที่ตั้ง


ที่ตั้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

3 ถนนป่าขาม 1 ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000

โทร 0-5422-7526-9 Fax 0-5422-7524