คืนข้อมูลตัวชี้วัดRDU แก่โรงพยาบาลทั้ง13แห่ง ณ วันที่ 23 พ.ย. 2561

                  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ  ได้สรุปข้อมูลผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ไตรมาสที่ 1/2562 (ณ […]


สสจ.ลำปางมอบประกาศเกียรติคุณองค์กรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร มีหน่วยงาน / องค์กรที่ดำเนินงานผ่านตามเกณฑ์องค์กรปลอดโฟม จำนวน 13 แห่ง

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางมอบประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานที่ผ่านการประเมินรับรอง / องค์กรที่ดำเนินงานผ่านตามเกณฑ์องค์กรปลอดโฟม โดยมีนายสุทัน ทาวงศ์มา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง […]


สสจ.ลำปางจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและบทบาทหมออนามัยครอบครัว(มอค.) จังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๒

นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง พบปะให้กำลังใจและมอบนโยบายทิศทางการดำเนินงานหมออนามัยครอบครัว(มอค.) จังหวัดลำปาง ในการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและบทบาทหมออนามัยครอบค […]


สสจ.ลำปางร่วมงานเสวนาโครงการพัฒนาเครือข่ายต่อต้านความรุนแรงต่อเด็กและสตรีและการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เป็นประธานงานเสวนาโครงการพัฒนาเครือข่ายต่อต้านความรุนแรงต่อเด็กและสตรีและการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ภายใต้ […]


ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง เรื่องยื่นแบบแจ้งการครอบครอง ใช้ประโยชน์ ดูแล เก็บรักษาหรือขนย้ายกวาวเครือ อำเภอห้างฉัตร

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง นำโดยนางวรรณา ดำเนินสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง เรื่องยื่นแบบแจ้งการครอบครอง ใช้ประโ […]