สสจ.ลำปางประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต

การประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต การประกาศมาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐ การแสดงเจตจำนงาุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ การให้และรับของขวัญแ […]


สสจ.ลำปางร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระนพปฎลสุวรรณฉัตร ลงจากพระเมรุมาศจำลอง

วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 09.10 น. นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานประกอบพิธีอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์     พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช […]


รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2560 และขออนุมัติเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 ผ่านทางเว็บไซต์

รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2560 และขออนุมัติเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 ผ่านทางเว็บไซต์


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ณ พื้นที่จังหวัดลำปาง

วันพุธที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นผู้แทนเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว ณ พื้นที่จังหวัดลำปางซึ่งทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางได้รับมอบหมายให้คุณศรีสอางค์ ว […]


คุณศรีสอางค์ วรรณกูลนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีบูชา พิธีสังเวย และพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองนครลำปาง ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ คุณศรีสอางค์  วรรณกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีบูชา พิธีสังเวย และพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองนคร […]


สสจ.ลำปางจัดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสื่อสารความเสี่ยงเพื่อการประชาสัมพันธ์ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่ ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน สัญจร ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ คุณศรีสอางค์ วรรณกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสื่อสารความเสี่ยงเพื่อการประชาสัมพันธ์ […]