สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ “จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย”

วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายแพทย์วรินทร์เทพ เชื้อสำราญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงานและจิตอาสาเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง จำนวน จิตอาสาทั้งหมด ๕๐๐ […]


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ “จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย”

วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงานและจิตอาสาเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณส […]


สสจ.ลำปาง จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง นำผู้บริหารหัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงานและคณะเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในบริเวณสำนักงาน เพื่อเป็นพ […]