10 อาหารที่ต้องระวัง!! ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

การป้องกันโรคอาหารเป็นพิษ ให้ยึดหลัก “สุก ร้อน สะอาด”


แจ้งเตือน !! สถานการณ์หมอกควัน จ.ลำปาง ประจำวันพฤหัสฯ ที่ 5 เม.ย. 2561

อากาศบ้านเฮา จ.ลำปาง แจ้งเตือนสถานการณ์หมอกควัน จ.ลำปาง ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 5 เมษายน 2561 “สถานการณ์อยู่ในช่วงเฝ้าระวัง” มีค่าฝุ่นอยู่ที่ 60 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (ค่าฝุ่นสูงสุดที่ ต.แม่เมาะ อ. […]


ชี้แจงและทำข้อตกลงในการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ให้บริการนวดแผนไทย เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ณ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นางวรรณา ดำเนินสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์ แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้ […]


สสจ.ลำปางร่วมงานเปิดกิจกรรมรำลึกวันประวัติศาสตร์รถไฟ รถม้าลำปาง ครั้งที่ ๑๙

เช้าวันนี้ นางกุลรัตน์ ไชยพรมและ นางศรีสอางค์ วรรณกูล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้ร่วมงานเปิดกิจกรรมรำลึกวันประวัติศาสตร์รถไฟ รถม้าลำปาง ครั้งที่ ๑๙ ระหว่างวันที่ ๕-๗ เมษายน ๒๕๖๑ ซึ่งมีท่านรอง […]


วันที่ 11-17 เม.ย. 2561 สัปดาห์รณรงค์ป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์

สถิติข้อมูลช่วงเทศกาลสงกรานต์ 5 ปี ที่ผ่านมา (ปี 2556-2560) -บาดเจ็บ 138,434 คน -พิการ 949 คน -ตาย 2,205 คน -มูลค่าความเสียหาย 24,700 ล้านบาท