ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถยนต์ ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

15.ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรร ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเม เอกสารดาวน์โหลด

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

>>>>>ดาวโหลดไฟล์ที่นี่<<<<<

การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการและตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ

>>>>>ดาวโหลดเอกสารที่นี่<<<<<

รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการและตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

ดาวโหลดไฟล์รายชื่อที่นี้

Scroll to top