นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปางพร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การดำเนินงานด้านการแพทย์ และการสาธารณสุข ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top