การประชุมหารือการขับเคลื่อนประเด็น บุหรี่ไฟฟ้าร่วมกับทีม กขป.เขต 1 (สสส.) ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าในเยาวชนลำปาง หน่วยงานราชการ สถานศึกษา สมัชชาสุขภาพ สภาเด็กและเยาวชน

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top