สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เดือนธันวาคม 2565

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประจำเดือน ธันวาคม 2565

รายงานผล สขร. ธ.ค.65
สชร.ธ.ค.65

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top