สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร น้ำปานะ ในโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป วันที่ 22 มกราคม 2566

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top