การประชุมคณะกรรมการตามระบบบัญชาเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขและภัยสุขภาพ และศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Emergency Operation Center :EOC) ในการเตรียมความพร้อมทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อลดและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละออกขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 26 มกราคม 2566

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top