มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับ สสจ.ลำปาง จัดโครงการอบรมหลักสูตร ขาเทียม การวิเคราะห์และแนวทางแก้ปัญหาการติดตามและประเมินผลการใช้ขาเทียม วันที่ 19 สิงหาคม 2566

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top