นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปางเป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick off การฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top