นพ.สสจ.ลำปาง เป็นประธานการ รับ-มอบบริจาคอุปกรณ์การแพทย์ เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง (High Flow Oxygen) วันที่ 12 มิถุนายน 2567

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top