ติดต่อ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง เลขที่3 ถนนป่าขาม ตำหัวเวียง อ.เมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000 โทรศัพท์:: 054227526-9 โทรสาร:: 054227524 E-mail:: saraban-lpho@moph.go.th

Scroll to top