ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิ …

วันนี้ 25 เมษายน 2565 นายสันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้มาเยี่ยมชม และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด-19

วันนี้ 25 เมษายน 2565 นายสันติ …

ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้ารับก …

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ พนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประกาศ  ณ  วันที่   1  มีนาคม …

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ พนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ด้วยคณะกรรมการบริหารพนักงานราช …

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

ด้วยจังหวัดลำปาง จะดำเนินการคั …