รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายสมศักดิ์ เทพสุทิน และคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย One Province One Hospital และการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ จังหวัดลำปาง วันที่ 14 มิถุนายน 2567

จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร (วันอานันทมหิดล) วันที่ 9 มิถุนายน 2567

Scroll to top