รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ดาวโหลดเอกสารที่นี่

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง (หลังเก่า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง (หลังเก่า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวโหลดเอกสาร 1.ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ 2.ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ 3.บก.01 4.ปร5 ปร6 BOQ 5.งวดงานงวดเงิน แบบแปลนปรับปรุงอาคารหลังเก่า หน้า 1-78 แบบแปลนปรับปรุงอาคารหลังเก่า หน้า 79-126 แบบแปลนปรับปรุงอาคารหลังเก่า หน้า 127-156

ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล ผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล ผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ดาวโหลดเอกสารได้ที่นี้

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวโหลดเอกสารได้ที่นี้ 1.ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด 2.เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด

Scroll to top