ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเม เอกสารดาวน์โหลด

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

>>>>>ดาวโหลดไฟล์ที่นี่<<<<<

การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการและตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ

>>>>>ดาวโหลดเอกสารที่นี่<<<<<

รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการและตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

ดาวโหลดไฟล์รายชื่อที่นี้

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

>>>>>รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานฯ<<<<< >>>>ไฟล์เอกสารบัญชีแนบท้ายประกาศฯ<<<<<  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ(แก้ไข) เอกสารดาวน์โหลด

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

>>>>>>>>ดาวโหลดที่นี้<<<<<<<<<

Scroll to top