ประกาศรับสมัคร รับย้าย รับโอน นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังรายละเอียดเอกสารแนบตามนี้

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และเจ้าพนักงานพัสดุ ตามเอกสารแนบนี้

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และเจ้าพนักงานพัสดุ ตามเอกสารแนบนี้      

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขและเจ้าพนักงานพัสดุ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 

Scroll to top