ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางเลื่อนวันประกาศผลสอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จากวันที่ 2 ส.ค. 2566 เป็นวันที่ 3 ส.ค. 2566

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top