รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

ตามประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2566  ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง จำนวน 9 ตำแหน่ง โดยเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2566 นั้น

บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกสิ้นสุดลงแล้ว ได้ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นจากข้อมูลที่ผู้สมัครได้รับรองไว้แล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ดังนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเล(1)

ดาวโหลดเอกสาร

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top