ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีลงนามส่งมอบ ภารกิจสาธารณสุข สถานีอนามัย/รพ.สต. ให้แก่เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ รพ.สต.บ้านโทกหัวช้าง, รพ.สต.บ้านฟ่อน, รพ.สต.บ้านศรีหมวดเกล้า, รพ.สต.บ้านกล้วยแพะ รพ.สต.บ้านกล้วยม่วง, รพ.สต.บ้านกาด และ รพ.สต.บ้านแม่กืย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง และให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ รพ.สต.บ้านป่าเหว และ รพ.สต.บ้านแม่กองปิน อำเภอเมืองปาน

กลุ่มงานยุทธฯ ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดลำปาง เนื่องในวันสาธารณสุขแห่งชาติ

27 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครแพทย์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ฝังเข็ม (3เดือน)

กลุ่มงานยุทธฯ ข่าวประชาสัมพันธ์

การตรวจเยี่ยมพื้นที่จังหวัดลำปาง

การตรวจเยี่ยมพื้นที่จังหวัดลำป […]

ข่าวประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร พนักงานราชการ ตำแหน่งต่างๆและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง นักจิตวิทยา ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสร […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงาน covid19

มาลำปาง ไม่ต้องกักตัว แต่ขอให้ปฏิบัติตามนี้

มาลำปาง ไม่ต้องกักตัว แต่ขอให้ […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงาน covid19

Kick off สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน นักเรียนปลอดภัย อุ่นใจต้อนรับเปิดเทอม

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ […]