ประกาศเผยแพร่แผนก่อสร้างหอผู้ป่วยใน 7 ชั้น (จำนวน 156 เตียง) เป็นอาคาร คสล.7ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,184 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลเกาะคา ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 1 หลัง ราคา 151,928,500 บาท

ประกาศเผยแพร่แผนก่อสร้างอาคารจ่ายกลาง เป็นอาคาร คสล.๑ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๓๖ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลงาว ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง ๑ หลัง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ โซลาเซลล์ หรือ Solar Roof แบบเชื่อมต่อระบบจำหน่าย (On grid) ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๖ กิโลวัตต์ สำหรับอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ จังหวัดลำปาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ โซลาเซลล์ หรือ Solar Roof แบบเชื่อมต่อระบบจำหน่าย (On grid) ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๖ กิโลวัตต์ สำหรับอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)