ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์โซลาเซลล์ หรือ Solar Roof แบบเชื่อมต่อระบบจำหน่าย (On grid) ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๖ กิโลวัตต์ สำหรับอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 จ้างตกแต่งรูปลักษณ์อาคารสำนักงาน งานตกแต่ง Facade ภายนอกอาคารงานตกแต่งพื้นที่ทำงานภายใน และห้องประชุม พร้อมงานระบบประกอบอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง