นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายชุมพล กาไวย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย และตัวแทนเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธี วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top